”Jag har mycket att lära mig”

”Jag har mycket att lära mig”
Gunilla Hulth-Backlund har ställts inför sitt livs utmaning: att få ordning på den kritiserade tillsynen av landets vård och omsorg. Foto: Anna Simonsson

Gunilla Hulth-Backlund har ställts inför sitt livs utmaning: att få ordning på den kritiserade tillsynen av landets vård och omsorg.

5 september 2012

På mindre än ett år ska Gunilla Hulth-Backlund klara av att skapa en helt ny tillsynsmyndighet. En tuff utmaning som hon gillar.?

Hon har gjort kometkarriär sedan hon blev sjuksköterska på 70-talet. Via ett flertal chefstjänster på Social­styrelsen blev hon generaldirektör på TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, för tre år sedan. I somras rekryterades hon till ett nytt topp-jobb som generaldirektör, med uppdrag att bryta ut tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen och bilda den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, som ska fungera från den 1 juni 2013.

Det innebär att omkring 500 personer som i dag arbetar på Socialstyrelsens tillsynsavdelning återigen tvingas gå igenom en stor omorganisation. I början av september träffar Gunilla Hulth-Backlund dem för första gången för att berätta hur hon ser på den nya myndighetens uppdrag.??

— Bland det allra viktigaste är att skapa balans mellan den granskande delen och det som handlar om råd och vägledning. Jag tror också att vi behöver arbeta med att bli bättre på att analysera och dra slutsatser av den tillsyn som görs och återkoppla till vården och omsorgen för att skapa ett lärande. Vår tillsyn bör också i större utsträckning grundas på egen riskanalys.

Trots att det bara har gått ett par månader sedan hon fick uppdraget att bygga upp den nya inspektionsmyndigheten, och många frågor återstår att reda ut, har hon redan klart för sig vart hon är på väg.?

— Jag har väldigt lätt för att se saker i sitt sammanhang och har ofta en bild av hur jag vill att en verksamhet ska utvecklas.??

Självklart är det en förmåga som har finslipats med utbildning och erfarenhet, men det handlar också om personliga egenskaper som fanns där redan från början. Under uppväxten i den värmländska bruksorten Munkfors var hon den som arrangerade lekar, tog ansvar för roliga timmen i skolan och satte upp pjäser.?

— Mamma brukar säga att jag var väldigt självständig som liten och alltid hade klart för mig hur saker och ting skulle vara.?

Det är en egenskap som också har sin baksida. I början av chefskarriären tog hon ofta för stort ansvar, tog på sig allt arbete själv.?

— Jag har fått lära mig att lita på andra, att delegera och att lyssna på människor som har andra egenskaper och erfarenheter än vad jag själv har.?

Socialstyrelsens tillsynsverksamhet har gått igenom stora förändringar de senaste åren och även fått skarp kritik. Ärendehögarna växer och en utvärdering som gjordes av Statskontoret visade på flera brister. Bedömningarna är inte tillräckligt tydliga, det saknas dokumenterade rutiner för handläggningen och effektiva system för uppföljningar.?

— Med tanke på hur verk­samheten har växt och förändrats måste man ändå vara lite försiktig med kritiken, men jag tror att det är en stor fördel att tillsynsfrågorna nu hamnar i en egen myndighet, säger Gunilla Hulth-Backlund.?

För att kunna hantera det växande antalet anmälningar från både vården och enskilda tror hon att det behövs någon form av sortering av ärendena, så att enklare frågor kan avgöras snabbt. En annan viktig fråga är att bedömningskriterierna ska vara kända och förutsägbara för dem som granskas och att ärendena bedöms på samma sätt oavsett om de avgörs i Malmö, Stockholm eller Luleå.??

Under hösten vill hon åka runt till de regionala tillsynsenheterna för att träffa och prata med så många som möjligt. ?

— Jag har mycket att lära mig nu. Jag är intresserad av att höra vad andra tycker och är en god lyssnare.

Personligt

Hur är du på jobbet?

— Jag blir alltid väldigt engagerad i mina uppdrag. Jag ser oftast bara möjligheter, inga hinder. Därför behöver jag ha människor omkring mig som kan bromsa, analysera och väga för och emot.

Hinner du med ett liv vid sidan av jobbet?

— Om det är mycket att göra får jag förstås gå in och arbeta någon helg eller kväll, men jag tar faktiskt nästan aldrig med mig ett papper hem från jobbet, utan gör en strikt åtskillnad mellan arbete och privatliv.

Vad gör du när du har semester?

—Vi har sällan fyra veckors ledighet i sträck på sommaren, utan sprider ut det över året. Min man och jag älskar resor och har alltid en resa inbokad. Nästa gång bär det av till Borneo i november, jag är så fascinerad av orangutangerna!

Karriären

 • Född 1955
 • Sjuksköterska 1977
 • Anestesisjuksköterska 1981
 • Vårdlärare 1986—1988
 • Vårdlärarexamen 1988
 • Byrådirektör Räddningsverket 1989—1991
 • Master of Health and Welfare 1995
 • Byrådirektör Socialstyrelsen 1991—1996
 • Olika chefstjänster Socialstyrelsen 1996—2009
 • Generaldirektör TLV 2009—2012
 • Generaldirektör för nybildade Inspektionen för vård och omsorg 2012
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida