”Jag vill ingjuta hopp i personalen”

”Jag vill ingjuta hopp i personalen”
Anki Snygg vill få upp kämparglädjen hos personalen. Hon tror att både bemanningsfrågan och vårdplatsbristen går att lösa. Foto: Södra Älvsborgs sjukhus

Södra Älvsborgs sjukhus förstärker ledningen med en chefssjuksköterska. Anki Snygg vill se över vilka av sjuksköterskors arbetsuppgifter som kan göras av andra.

6 november 2018

Chefssjuksköterskans viktiga roll på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås understryks genom att hon, tillsammans med stabschefer, biträdande sjukhusdirektör och sjukhusdirektör, ingår i sjukhusets högsta ledningsgrupp.

?Anki Snygg har alltid känt att hennes tankar om omvårdnadens utveckling har varit värdefulla för sjukhusledningen. Tankar som handlar mycket om hur arbetet på sjukhuset ska organiseras för att hitta lösningar på personalbrist och vårdplatsbrist.

??— Jag ser det som att vi kommit till vägs ände med det sätt vi arbetar på. Vi försöker bemanna avdelningar med sjuksköterskor och undersköterskor, men de räcker inte till. Och är det svårt nu kommer det att bli ännu svårare med allt fler multisjuka äldre som behöver vård.?

Därför vill hon se över vilka arbetsuppgifter andra professioner kan ta över från sjuksköterskor. En lösning som mötte en hel del protester när den presenterades av arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting.

?— Det kan jag förstå. Att förändra en yrkes­roll är inget man gör i en hast, men om vi ska kunna erbjuda god vård och vård till alla som behöver den måste vi arbeta på ett annat sätt. Ett led i det är att samarbeta mer med högskoleutbildningarna. Alltför ofta möter vi nyutbildade sjuksköterskor som säger: ”hjälp det här var inte alls vad jag trodde.”?

Chefssjuksköterskan vill bort från synen att sjuksköterskor ska göra allt och att alla ska göra samma saker. Hon vill att kåren mer ska fokusera på att leda vårdteamet och att erfarna kolleger ska få ett större ansvar, till exempel som mentorer till nya kolleger.?

— Vi är inte bara en pinne i schemat. En utmaning för hela regionen är att införa modeller med karriärvägar där kompetens- och löneutveckling kan följa på ökat ansvar och nya arbetsuppgifter. En tanke är att kunna dela sin tid mellan arbete på avdelning och utvecklingsarbete, säger Anki Snygg.??

Hon understryker vikten av att ta vara på allas kompetens och anser att teamen skulle kunna omfatta fler än sjuksköterskor och undersköterskor. Sjukvårdsbiträden till exempel, eller fysioterapeuter. Och, inte minst viktigt, omsorgs­koordinatorer.?

För Anki Snygg är en bättre samverkan mellan akutsjukvård, primärvård och kommunal omsorg en ödesfråga.

?— Det bästa vi kan göra för att ge alla patienter en god vård är att samverka bättre, till exempel i närvårdsteam. Det kommer att ta tid, men redan nu går det åt rätt håll.

?Hon fortsätter att driva omvårdnadens utveckling på Södra Älvsborgs sjukhus och tror att både bemanningsfrågan och vårdplatsbristen går att lösa.

?— Jag skulle vilja ingjuta lite mer hopp i personalen. Få upp kämparglädjen. Det är lite trött bland sjuksköterskorna nu och jag förstår varför, men vi har världens roligaste jobb. Vi kommer att lösa det här, säger Anki Snygg. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida