”Jag vill se friska specialister röra på sig”

Om nödvändigheten av förändringar talade också vårdminister Ylva Johansson när hon invigningstalade på Vårdstämman.

20 april 2005

– Jag vill se friska specialister i stället för multisjuka gamla röra på sig, sa hon och fick en spontan applåd. Hon vill föra ut resurser från specialistkliniker till primärvård och äldrevård. Men vårdministern konstaterade att det finns en tröghet när det kommer till förändringar av vårdens organisation, som inte märks när det gäller medicinsk eller medicinteknisk utveckling. ?Som en tung atlantångare?, beskrev hon det och underströk vikten av att hitta metoder för förändringsarbete. Entreprenörskap är ett sätt, sa Ylva Johansson, men för att inte vården ska bli en marknad vill regeringen införa regler mot gräddfiler och garantier för att vinster återinvesteras. Utvecklingen av it i vården var ytterligare ett förändringsområde som hon tog upp. – Vi ska ha en samordningspolitik som gör att olika it-system kan tala med varandra, sa Ylva Johansson. För att ordna detta har en arbetsgrupp tillsatts. MARIA EJD

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida