Jakten på perfektion

Jakten på perfektion

Överallt förmedlas en bild av kroppen som formbar och tonvikten på utseende har aldrig varit större. Kristina Holmqvist Gattario forskar om vår kroppsuppfattning.

Varför har vi så svårt att tycka om våra kroppar??
— Vi lever i ett samhälle som kännetecknas av en stark utseendekultur, en kultur som värdesätter ett vackert yttre, samtidigt som idealen är snävt definierade och utesluter det stora flertalet. Med alla de alternativ som finns i dag för att förändra kroppen, samt föreställningar om att ett vackert yttre hänger ihop med ett vackert inre, blir kroppen för många ett projekt som ständigt måste fixas till och förbättras.

?I boken beskrivs bland annat din kollega Carolina Lundes forskningsprojektet Print, vad är det?
— Psychological research on the internet är en studie där vi undersöker hur medieanvändning, särskilt internetanvändning och sociala medier, hänger ihop med kroppsuppfattning och attityder till skönhetsingrepp. ?

Hur kan vi få en bra kroppsuppfattning och självbild??
— Det krävs insatser från många håll — medier, reklammakare, klädbranschen, politiker, lärare, föräldrar och så vidare. ?

Hur lär vi våra barn att vara nöjda med sina kroppar?
?— Det är viktigt att förmedla en positiv attityd till både sitt eget och andras utseende. Det kan också vara bra att hjälpa barnet hitta en fysisk aktivitet som barnet gillar, eftersom studier visar att det kan stärka kroppsuppfattningen och uppmuntra till ett funktionsperspektiv på kroppen. ?

Fakta

Projekt perfekt. Om utseendekultur och kroppsuppfattning
A Frisén, K Holmqvist Gattario & C Lunde
(Natur & Kultur 2014)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida