Jämo driver nytt AD-mål och väntar på EG-domen

9 augusti 1999

Jämo har fört ännu ett fall av lönediskriminering inom sjukvården till Arbetsdomstolen. En dialyssjuksköterska som är sektionsledare på Huddinge sjukhus har drygt 2000 kronor mindre i månadslön än en ingenjör på samma sjukhus. Trots att hennes arbete, enligt Jämos arbetsvärdering, ställer högre krav än ingenjörens.

Könsdiskrimineringen anmäldes för fyra år sedan och arbetsgivaren hävdar att preskriptionstiden gått ut. Jämo å sin sida tillbakavisar det och säger att utredningstiden blivit lång på grund av arbetsgivarens ovilja att få prövat vad som är »likvärdigt arbete« enligt jämställdhetslagen.

När det gäller målet om lönediskriminering av två barnmorskor på Regionsjukhuset i Örebro väntas eg-domstolen i höst svara på frågan om ob-tillägg och förkortad arbetstid ska räknas in när löner jämförs. Målet om intensivvårdssjuksköterskan vid Danderyds sjukhus liksom det som gäller två barnmorskor på Södersjukhuset är också vilande i avvaktan på eg-domstolens besked.

Som svar på frågan om varför man driver ännu ett likartat mål till Arbetsdomstolen säger Jämo att myndigheten  är skyldig att utreda diskrimineringsanmälningar och att det aktuella fallet är viktigt eftersom det gäller en kvinnlig arbetsledare inom vården vars lön är oförklarligt låg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida