Jämo fortsätter kampen mot lönediskriminering

Hos Jämställdhetsombudsmannen, JämO, är lönediskrimineringen av barnmorskan Kia Wetterberg fortfarande ett prioriterat ärende.

13 januari 1997

På JämO fortsätter man kampen mot lönediskrimineringen av barnmorskan Kia Wetterberg i Örebro. De två medicinteknikerna, som var jämförelsepersoner när ärendet drevs i Arbetsdomstolen, har bett om Jämställdhets-ombudsmannens förståelse för att de inte vill medverka i den fortsatta processen. JämO å sin sida hävdar att det är viktigt att Kia Wetterberg ges det skydd mot lönediskriminering hon enligt lagen ska ha och vill därför fortfarande ha svar på frågor om medicinteknikernas arbete. Man kräver inte att få träffa någon av medicinteknikerna personligen utan riktar i stället sina krav på uppgifter mot arbetsgivaren. Arbetsgivaren har hittills behandlat kraven korrekt, enligt Thomas Ericsson, handläggande tjänsteman på JämO.

Den av medicinteknikerna som JämO riktar sin uppmärksamhet mot har inte uppgivit att han trakasserats eller behandlats illa av Jämställdhetsombudsmannen. I ett brev till landstingsdirektören i Örebro ber JämO om svar på frågan om medicinteknikern har utsatts för trakasserier eller påtryckningar från något håll, efter att ha vittnat i Arbetsdomstolen. Men inte heller uppgifter om något sådant har framkommit.

JämO arbetar vidare med ärendet Kia Wetterberg. Bedömningen är fortfarande att hon är lönediskriminerad.

Även Vårdförbundet SHSTF driver ett ärende om lönediskriminering av en barnmorska i Örebro. Annica Magnusson, handläggare av jämställdhetsfrågor på förbundet, berättar att man ännu inte har kommit särkilt långt. Fackförbund och arbetsgivare är oeniga i frågan om lönediskriminering råder och kan inte parterna mötas blir nästa steg en central tvisteförhandling.

Tillsammans med JämO utreder dessutom Vårdförbundet SHSTF om intensivvårdssjuksköterskorna i Stockholm är utsatta för lönediskriminering. Inte heller i det ärendet ställer de manliga medicinteknikerna upp som jämförelsepersoner, varför JämO även här vänder sig till arbetsgivaren för att få information om deras arbetsuppgifter. Förbundet och JämO använder sig av arbetsvärderingssystemet IDA (ickediskriminerande arbetsvärdering) i sin utredning om iva-sjuksköterskorna löner.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida