Jämställd hälsa

Jämställd hälsa

Kvinnor och hälsa, så mycket bättre!21 medicinska experter & Ingemo bonnier (red)Carlsson bokförlag 2018www.carlssonbokforlag.se

8 januari 2019

I dag är genus­perspektivet på väg att bli en obligatorisk del i medicinsk forskning och läkarutbildning. Det konstaterar kardiologen Karin Schenk-Gustafsson i ett förord till boken från 1,6 & 2,6 miljonersklubben, som startade 1998 som en protest mot en ojämlik och diskriminerande vård. 21 medicinska experter har skrivit varsitt kapitel. Namnkunniga professorer och docenter, alla kvinnor, behandlar ämnen som stillasittande, endometrios, demenssjukdom, utmattningssyndrom och mångkultur i vården.

Barnmorskan och prefekten Susanne Georgsson skriver om fosterdiagnostik och ställer frågan om det är en rättighet, en möjlighet eller en skyldighet. Det handlar om etiska dilemman och stora frågor som när livet egentligen börjar. Hon gör också en tillbakablick på utvecklingen kring metoder för fosterdiagnostik och berättar om vilka metoder och vilken information som ges
i dag

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida