Jämställdheten turnerar vidare

31 mars 2006

Inom ramen för projektet Hälsa, arbete & kön, som har tagits fram av arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, ska en kartläggning göras av genusforskning på medicinområdet. Genusskillnader i tillgänglighet, behandling och bemötande ska undersökas under året.

En utställning med titeln Hälsa, arbete & kön har varit på turné i landstingen sedan 2002, och visas nu i Kalmar som en del i Kalmarlandstingets jämställdhetsprojekt Jämställd vård.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida