Jobbyte vanligt efter magisterexamen

Många som tagit magisterexamen har efteråt fått nya tjänster och arbetsuppgifter. Det visar en uppsats vid Uppsala universitet av sjuksköterskan Helena Fabian.

Syftet med uppsatsen (en D-uppsats för magisterexamen vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap) var att se vilka erfarenheter de som tagit en magisterexamen haft av sin kompetenshöjning. Helena Fabian skickade därför ut en enkät och 91 procent av de cirka 600 som hittills avlagt examen svarade.

Svaren visar att den uppmuntran man fått från arbetsgivare och arbetskamrater varit sämre än från anhöriga.

– Man kan tycka att det största stödet i stället borde ha kommit från arbetsgivare och arbetskamrater, eftersom det är en utbildning som höjer kompetensen i arbetet, säger Helena Fabian.

Bland övriga resultat kan nämnas:

* Den kompetenshöjning som man fått genom utbildningen har tagits bättre till vara av arbetsgivaren än av arbetskamraterna.
* Många bytte huvudman efter sin magisterexamen. Före examen fanns till exempel 67,9 procent inom landstingen, efteråt 23,9 procent. De flesta gick över i statlig tjänst till arbete på högskolor och universitet.

– De lämnar vården eftersom det inte finns tjänster för dem i landstingen. En annan orsak är bytet av huvudman för vårdhögskolorna, från landstingen till staten. Många av deltagarna var ju universitetsadjunkter, säger Helena Fabian.

* Majoriteten fick inget ekonomiskt stöd eller bidrag under studietiden.
* En stor grupp fick ändrade arbetsuppgifter efter examen, till exempel att som universitetsadjunkt handleda och examinera uppsatser. Några fortsatte med forskning.
* 61 procent av de svarande sökte sig till magisterutbildningen av eget intresse och 55 procent uppgav att utbildningen behövdes i tjänsten.
* En stor majoritet fick högre lön efter examen, framför allt på högskolor och universitet.

Uppsatsen heter Magisterexamen i omvårdnad, vårdvetenskap, folkhälsovetenskap och vårdpedagogik i Sverige –tjänsteinnehav och erfarenheter av kompetenshöjning. Helena Fabian är sjuksköterska på Akademiska sjukhuset i Uppsala och fick sin magisterexamen i januari 2001. Den som vill ta del av hela uppsatsen kan e-posta till henne: helena.fabian@mail.bip.net

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida