jonas:detektiv

När människor hittas döda i Göteborg och inget brott misstänks kallas Jonas Lindgren till platsen. Han är en av sex sjuksköterskor i Sverige som utreder dödsfall utanför sjukhus.

7 januari 2003

Ofta upptäcks den döde av en granne eller, om det är utomhus av en hundägare, som larmar polisen. I början var det trögt för Jonas Lindgren att få polisen att ringa, men efter snart två år har det lättat. I dag är han på plats vid 70?80 procent av alla fall som hittas dagtid i Göteborgsområdet.

När polisen larmar honom får han bara veta att någon hittats död och adressen. Väl på plats presenterar Jonas Lindgren sig och sitt uppdrag för de poliser som är där. Presentationen är viktig eftersom få poliser är vana vid att ha en medicinskt kunnig person med på dödsplatsen. Om man inte misstänker brott brukar den döde transporteras till den rättsmedicinska kliniken och där undersökas av rättsläkare. 

Fotograferar lägenheten
När Jonas Lindgren fått klartecken från polisen börjar han fotografera. Med sin digitalkamera dokumenterar han lägenheten, rummet och den avlidne. Tecken som kan säga något om vilket liv personen levt är betydelsefulla. Är där stökigt och nergånget och liknar en kvart? Kan missbruk vara orsak till döden? Finns det blodfläckar någon annanstans än där personen hittats kan det tyda på att han släpat sig till soffan där han ligger. Har den avlidne medicinburkar någonstans? Medicin eller recept kan ge ledtrådar om det var en sjukdom som ledde till döden.

Under sitt arbete är Jonas Lindgren klädd i en overall märkt Rättsmedicin för att ingen ska vara oviss om hans uppdrag. Han har skoskydd och plasthandskar, för att inte lämna spår efter sig.

Efter fotograferingen närmar han sig den döde, tittar efter hur personen ligger och hur kläderna ser ut.

? I USA finns specialutbildade sjuksköterskor, forensic nurses, med på akutmottagningarna. När den övriga medicinska personalen koncentrerar sig på att rädda liv, tar mina kolleger hand om patientens kläder och övrigt bevismaterial så att de inte slängs eller förstörs. Är patienten knivhuggen kan klädernas utseende berätta om hur snittet gjordes, vilket kan vara mycket betydelsefullt vid en kommande rättegång. Men där är vi inte i Sverige än, säger Jonas Lindgren.

När han examinerar den döde letar han efter likfläckar och undersöker likstelheten i finger- och knäleder samt i käkmuskler. Finns det skrubbsår eller operationsärr och tatueringar antecknar han det i sitt protokoll. Han tar ändtarmstemperaturen, kollar den elektriska retbarheten i muskulaturen och tar kaliumprov på ögonkammarvätskan.

Tillsammans med bland annat likstelheten hjälper resultaten honom att bestämma tidpunkt för döden.

Jonas Lindgren avslutar besöket med en skiss på lägenheten och rummet där den döde hittats. Särskilt noga är Jonas med
detaljer, exempelvis hur repet låg vid ett misstänkt självmord,
eller var en omkullvräkt stol fanns.

Tillbaka på rättsmedicinska avdelningen skaffar han fram patientjournaler, samtalar med den dödes behandlande läkare och ringer de anhöriga för att få mer upplysningar, om han inte träffat dem på platsen.

? Samtalet med de anhöriga har stor betydelse för min uppfattning om den avlidnes psykosociala situation. Har han pratat om självmord? Fanns där tecken på att han varit deprimerad?

Många obduceras i onödan
Självmord och olycksfall med yttre orsak obduceras alltid. De obduktioner Jonas  Lindgren kan avstyra är de som inte faller under lagen om obduktion (1995:832) §12?20. Det handlar bland annat om gamla avlidna som har en tydlig sjukdomsbakgrund och där det inte finns misstanke om yttre orsak. I dag obduceras, enligt Jonas, många gamla i onödan, bland annat därför att ingen rättsmedicinskt kunnig personal har varit med på hämtningsplatsen.

I andra fall kan han uppmana till obduktion. Det kan vara i fall där den läkare som är på plats och konstaterar dödsfallet bortser från att läkemedel ligger bakom dödsfallet.

? Blicken skärps ju fler dödsplatser man är ute på. Tecken som exempelvis mindre vana jourläkare inte ser, upptäcker jag.  Det innebär att jag kan göra en preliminär selektering av vilka som bör obduceras. Det innebär samhällsekonomiska vinster, eftersom obduktioner inte behöver ske i onödan, men också att rättsläkaren med mina rapporter som underlag kan ställa en säkrare diagnos, säger Jonas Lindgren.

Tidig diagnos viktigt för de anhöriga
Att få en tidig diagnos betyder mycket för de anhöriga, som inför det oväntade dödsfallet hamnat i en traumatisk situation. Vid ett dödsfall på sjukhus eller i samband med sjukdom kan de anhöriga vara något mer förberedda.

? De som jag möter befinner sig i chock efter att ha mist någon i en trafikolycka, vid plötslig spädbarnsdöd, självmord eller en hjärtattack. För dem är det viktigt att snabbt få veta vad som hände.

När diagnosen är klar erbjuds de anhöriga att ta avsked av den döde, om de önskar det. Jonas Lindgren försöker svara på alla frågor de sörjande har.

Visningsrummet på hans arbetsplats på  Medicinarberget vid Sahlgrenska universitetssjukhuset ligger strax intill obduktionssalen. Det är ett litet rum, målat i varma färger med plats för en bår och med bara någon meter att stå på runtom. Några ljusstakar av sten står på träbalustraden runt bårplatsen.

? Den vanligaste frågan är om den avlidne dog fort, om han eller hon slapp lida, säger Jonas Lindgren.

Att han är medicinskt skolad är en tillgång, tycker han. Har personen avlidit i en hjärtinfarkt kan han beskriva hur en infarkt går till rent medicinskt. Han försöker alltid att besvara frågorna ärligt, även om det kan vara smärtsamt för de anhöriga. Eftersom de som vill ändå får obduktionsprotokollet när det är klart är det bäst att vara uppriktig.

Vördnad för livet
Han har inte svårt att möta de anhöriga. Efter snart två år som sjuksköterska inom Rättsmedicinalverket har han ännu inte haft behov av handledning. Behöver han prata av sig går han till sina arbetskamrater.

Men arbetet har lett till att han i dag känner en större vördnad för livet. Jonas Lindgren vet hur snabbt och oväntat det kan vara över.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida