Jönköping fångar upp medlemmarnas förslag

7 januari 2002

Vårdförbundets lokala avdelning i Jönköping provar nu ett nytt sätt att arbeta på.

»Vi vill att medlemmarna ska kunna vara mer delaktiga i det fackliga arbetet”, säger ordföranden Joakim Edvinsson. I stället för att styrelsen arbetar fram en verksamhetsplan som medlemmarna får ta ställning till på årsmötet i mars, arrangeras Öppet forum i Eksjö, Jönköping och Värnamo den 6–8 februari. Då får alla möjlighet att föra fram idéer och förslag på frågor som ska finnas med i verksamhetsplanen. Sedan blir det årsmötets ansvar att prioritera. »Det är alltså medlemmarna, inte avdelningens styrelse, som kommer med idéer och förslag«, säger Joakim Edvinsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida