Jubel på JämO

En barnmorska firar och JämO skålar i champagne. Arbetsdomstolen har slagit fast att barnmorskan blivit könsdiskriminerad och att det var på grund av sin graviditet som hon inte fick tjänsten hon sökte.

13 maj 2002

– Domen har stor betydelse för jämställdheten, sa en påtagligt nöjd JämO, Claes Borgström, sedan domen fallit.

Hos jämställdhetsombudsmannen har man märkt ett ökande antal anmälningar om könsdiskriminering vid graviditet de senaste åren. Arbetsdomstolen, AD, har med sin dom markerat att det inte är tillåtet att diskriminera gravida kvinnor – och att det lönar sig att göra rättssak av sådana fall. Barnmorskan Kristina Persson fick 50 000 kronor i skadestånd.

Kristina Persson sökte en tjänst som barnmorska vid en familjeläkarenhet i Västmanlands landsting. Hon har lång erfarenhet och hon har också den förskrivningsrätt som krävdes i platsannonsen. Men trots att hon hade bättre meriter än de övriga som sökte tjänsten så fick hon den inte.

JämO hävdade i AD att barnmorskan förbigåtts på grund av sin graviditet, vilket är ett brott mot EG-rättens likabehandlingsdirektiv. AD gav JämO rätt och valde att stödja sig på EG-rätten eftersom den ger gravida kvinnor ett bättre stöd än den gamla jämställdhetslagen – som fortfarande gällde när landstinget anmäldes för könsdiskrimineringen.

– Ingen kvinna ska behöva känna skuld för att hon är gravid när hon söker ett arbete. Inte heller för att hon väljer att inte berätta att hon är gravid. Frågor om det ska inte ställas av arbetsgivare, slog Claes Borgström fast.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida