Kamp för barnfamiljer i valrörelsen

8 april 2002

Inget parti driver frågor om föräldraskap och arbetsliv tillräckligt tydligt, anser TCO och ger sig därför in i valrörelsen. Stressen i barnfamiljerna, småbarnspappors övertidsarbete och olikheten i hur föräldraskap påverkar kvinnors och mäns lön och karriär är några frågor som TCO kommer att fokusera på. Ett första förslag är att bygga ut föräldraförsäkringen med en pappamånad.

– Vi är partipolitiskt obundna och vill inte favorisera det ena eller det andra politiska lägret, understryker ordförande Sture Nordh.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida