Kampanj för fler donatorer

Förra året togs organ tillvara från 114 donatorer. Det är 16 fler än 2002. Totalt genomfördes 553 organtransplantationer under 2003.

7 januari 2004

Men bristen är fortfarande stor. Enligt Landstingsförbundet väntar över 600 patienter på nya organ. Företrädesvis handlar det om njurar (drygt 500 patienter) medan 33 patienter den 20 december väntade på en ny lever, 45 på hjärta och/eller lungor och 21 på en bukspottskörtel.

Antalet personer i Socialstyrelsens donationsregister är närmare 1,3 miljoner. Under fjolåret anmälde sig ungefär 60 000 personer till registret, nio gånger fler än 2000, 2001 och 2002, då antalet anmälningar var omkring 6 700 om året. Hälften av dem har anmält sig under årets sista tre månader, då det blev möjligt att anmäla sig via webben.

Under trettonhelgen inledde ?Livsviktigt?, Landstingsförbundets projekt för att öka antalet organ- och vävnadsdonationer, en kampanj för att få ännu fler att anmäla sig till donationsregistret. Kampanjen består av annonser i tv och press, och från och med i dag finns det också broschyrer på apotek, vårdcentraler och sjukhus.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida