Kan andra än läkare bli chefer?

6 mars 2000

VÄSTMANLAND. Vårdförbundet i Västmanland har länge protesterat mot att enbart läkare utses till klinikchefer. De protesterade även när förvaltningschefen för sjukhusvården för en tid sedan förklarade att han enbart kunde tänka sig läkare på de posterna. Han har sedan fått ta tillbaka detta, landstingsledningen förklarade nämligen att även andra yrkesgrupper kan komma i fråga. Men man kan undra om det är mer än en läpparnas bekännelse. När nya klinikchefer nyligen skulle tillsättas överlämnades sökandet efter lämpliga personer till ett headhuntingföretag och det hittade – bara läkare!

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida