Kärleksfull omvårdnad skrivs in i etikkontrakt

Med kontrakten har arbetet på Hornskrokens äldrecentrum både blivit roligare och mer ansvarsfullt. Kontaktmän utses och har numera fortsatt ansvar även när arbetsdagen är slut.  

Det luktar nybakad chokladkaka. I köket har Margit somnat mot Ellys bröst och Monika viker pappersbåtar åt Malte. Men han har varit på sjön i unga år och tycker inte att de vikta servetterna liknar skepp.

Margit och Malte bor på sjuan på Hornskrokens äldrecentrum i Stockholm. Det är en liten boendeenhet för äldre med demenshandikapp, med bara sex lägenheter, så här finns inte den där korridorkänslan som är så svår att möblera bort på institutioner.

Atmosfären är rofylld och harmonisk. Det är ett tag sedan lunch och undersköterskan Elly ska åka till Gamla stan för att köpa skor åt Elsa. Hon kan inte vara huvudkudde åt Alma längre utan föreslår att Alma ska lägga sig en stund. Men Alma vill hellre sitta kvar i köket. Medan Elly lösgör sig smeker Eva lugnande Almas nacke.

Kontrakt om hjälp och stöd
Hornskrokens äldrecentrum består av sju våningar med totalt 53 boende fördelade på fyra våningar för dementa och två för äldreboende med stort vårdbehov. Plus en nyöppnad enhet med fyra platser avsedda som korttidsboende för dementa som vårdas i hemmet och vars anhöriga behöver avlastning, i kombination med dagverksamhet för dementa.

Två gånger i veckan kommer också pensionärer i området och äter lunch tillsammans med en del boende.

Det var när pensionärer och personal från Magdalenagården hösten 1996 flyttade till sitt nybygge och blev Hornskrokens äldrecentrum som man började utveckla dokumentationen.

När en nyinflyttad efter någon veckas boende har etablerat sig lite, träffas den boende, en anhörig, den som ska bli
kontaktman och sjuksköterskan och tar anamnes och status och gör upp ett kontrakt om hjälp och stöd.

Ena sidan av kontraktet tar upp mål för den dagliga träningen och för gemenskap och meningsfulla aktiviteter. Vad vill man uppnå? Vilka är den sökandes egna resurser? Vad och hur ska personalen göra? Man skriver också datum för uppföljning och en ruta för hur det gått. Kontraktet signeras av den boende eller en närstående och av kontaktpersonen.

Den andra sidan i kontraktet omfattar beviljat bistånd – pågående insatser. Har den boende städning, inköp, tvätt och  klädvård? När och hur? Vilken omvårdnad och när, hjälpmedel, måltidsstöd, tillsyn, dag- respektive nattomvårdnad, sängbäddning, medicinering, omläggning eller särskild omvårdnad? Den sidan signeras av kontaktpersonen och den basansvariga sjuksköterskan.

Sedan ett år tillbaka har man på Hornskroken vidareutvecklat det kontaktmannaskap som Socialtjänstlagen föreskriver i särskilda boenden. Här undertecknar varje kontaktman dessutom ett individkontrakt för varje pensionär som hon ansvarar för. På sjuan blir det en eller två, på de andra våningarna med fler boende ansvarar kontaktmannen för två eller tre. Överenskommelsen signeras också av områdeschefen.
Både vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor kan fungera som kontaktmän. Kontaktpersonen utbildas och ansvarar personligen för att pensionären får den omvårdnad och omsorg hon eller han behöver. I 16 punkter konkretiseras vad ansvaret innebär.

De anställda är inga offer
»Viktigast av allt är att du trivs! Trivs du, så trivs också dina pensionärer – därför: Ha trevligt tillsammans!« står det överst på »kontraktet«.

– Det är viktigt att personalen bevarar humorn och lekfullheten, liksom att de har empati och är närvarande och med i sitt hjärta, betonar Eva Persson, som är basansvarig sjuksköterska på sjuan.

– Särskilt personer med demenshandikapp är väldigt lyhörda för känslor och stämningar. Jag blir så ledsen när jag läser att våldsamma patienter slår personalen. Demens är en svår sjukdom, om de drabbade är våldsamma så beror det på att vi av okunskap bemöter dem fel. Vi är inga offer.

Eva Persson har skrivit ett kompendium om demenssjukdomar för personalen och skriver just nu ett om vård i livets slutskede.
– Vi måste bli bättre på att prata om den palliativa vården och informera de anhöriga om vad som händer i samband med döden, säger hon.

En kontaktperson på Hornskroken ansvarar för att en överenskommelse om stöd och hjälp upprättas tillsammans med pensionären, närstående och ansvarig sjuksköterska. Hon ansvarar också för uppföljning av beslutade mål.
Kontaktpersonen ansvarar även för att föra löpande anteckningar om pensionären i Hyresgästpärmen och ska ge praktiska råd för en god omvårdnad. Hon ska skriva om utflykter och annat de gjort tillsammans, och efter varje arbetspass notera vad som känns viktigt att föra vidare.

Ge kärleksfull omvårdnad
Det är hon som ska hålla en positiv kontakt med den boende och hans eller hennes närstående. Hon kan be dem om en levnadsberättelse som hjälpmedel för att tillvarata pensionärens intresse och önskemål. Den som vet mer om en persons livserfarenhet, intressen, familj och arbete förstår henne bättre.

Kontaktpersonen ska ge en kärleksfull omvårdnad, tänka på att varje människa behöver vara behövd och bli bekräftad, respektera den boendes integritet och självbestämmande, försöka stärka hennes självkänsla och ta vara på det friska.
Hon kontaktar arbetsterapeuten för att diskutera och få råd om hur hon bäst kan tillgodose pensionärens behov. Hon ska uppmuntra till gemenskap, delaktighet och meningsfull sysselsättning. Tänka på att ordna fest på våningen vid högtider och helger, uppmuntra pensionären att åka på utflykt eller att besöka vänner, och gärna följa med på aktiviteter.

Det är också kontaktpersonen som låter pensionären välja maträtter från matsedeln och förmedlar speciella behov och önskemål till våningens kostansvariga. Ser till att hon får duscha ett par gånger i veckan och, vid behov, får renbäddat, får kroppen smörjd samt nagel- fot, hår- och tandvård. Om pensionären behöver hjälp med toaletträning ser kontaktpersonen till att det, liksom magen, fungerar.

Kontaktpersonen är dessutom ansvarig för att pensionärens skor, sänglinnen, handdukar, käpp, glasögon, rakapparat och liknande är märkta och att kläderna är hela och rena. Garderob, rullstol, rullator, sängbord och eventuellt andra  möbler ska hållas i ordning och vara rena och snygga. Blommor ska vattnas, vissna blad tas bort och lägenheten i sin helhet vara trivsam.

Lära känna personen
Att hjälpa pensionären hålla kontakt med omvärlden genom radio, tv, tidningar och anhöriga, genom promenader, telefonsamtal, brevskrivning och personliga kontakter är också kontaktpersonens ansvar.

Hon uppmanas att använda »lediga stunder« till att lära känna just »den egna pensionären«. Det innefattar att samarbeta med närstående och frivilligorganisationer, läsa journalen och informera sig om pensionärens sjukdomar av sjuksköterska och läkare och komma överens med ansvarig sjuksköterska om vårdplaneringstillfällen.

Ansvaret för att insatserna fungerar gäller också då kontaktpersonen inte arbetar. Hon ska därför ge arbetskamraterna både muntlig och skriftlig information.

– Jag tycker att kontaktmannaskapet fungerar bra. Det är inga problem att hinna med, säger undersköterskan Elly Pettersson.

– Det är viktigt att vi håller kontakt med anhöriga och talar om för dem om till exempel täcken och påslakan behöver köpas – det är ju inte lätt för dem att förstå att det kan behövas tre–fyra ombyten på en natt.

– Så mycket utevistelse blir det inte så här års. Jag var med Märta på Södersjukhuset i går och hade tänkt gå, men hon frös så i rullstolen, trots filten, så det blev taxi. Våra pensionärer är rätt trötta också, det är mest på sommaren de tycker att det är skönt att sitta på balkongen och fika, fortsätter vårdbiträdet Anita Delsius.

Anita är kontaktperson till Märta och Elly till Elsa.

– På lördag är jag ledig, då ska jag ut och köpa stödstrumpor åt dig Märta, säger Anita, och berättar att hon på sin lediga helg veckan innan passade på att handla underkläder åt Märta.
Eva Persson säger att personalen på Hornskroken arbetar åt samma håll, eftersom alla är införstådda med uppgiften och arbetssättet.

– Och att vi har det på papper är så fantastiskt. Trots tolv år i yrket har jag aldrig stött på något som liknar det sätt vi arbetar på här. Med en gemensam värdegrund för arbetet och en ledning som ser och bekräftar sin personal så att de känner sig lika viktiga och värdefulla som de är. Det här är perfekt, säger Eva Persson.

Stimulera slumrande sinnen
Med pengar från eu startade Hornskrokens äldrecentrum hösten 1998 ett arbete med kompetensutveckling i äldreomsorgen för att skapa bättre gruppklimat och ledarskap.

– Varje våning har tagit fram sin egen basfilosofi. Vi på sjuan skrev att vi skulle vara den förlängda armen till livet, berättar Eva Persson.

– Ett sätt är att stimulera slumrande sinnen. När man kokar lunchpotatisen, lagar middagen och bakar på enheten     sprider dofterna sig på våningen. Hemlagat smakar dessutom bättre.
Det är Märta som brukar skala lunchpotatisen. Hon är våningens piggaste pensionär. Nu sitter hon i soffan och dricker kaffe. Sin chokladkaka nänns hon inte äta upp. När sjuksköterskan Eva går och hämtar en sked avslöjar Märta:

– Anita är min skyddsängel, hon är så bussig så bussig. Innan ni kom så la hon håret på mig.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida