Karlstads universitet EU-anpassar sig

31 mars 2006

Karlstads universitet har ansökt om att få en så kallad ETCS label , det vill säga en kvalitetsstämpel på att man tillämpar det gemensamma betygs- och poängsystem som kallas The European Credit Transfer System, ECTS. Universitetet har skapat en hemsida på engelska som uppfyller de krav som EU-kommissionen ställer på att man lätt ska kunna hitta information om kurser och program. Ansökan ska prövas av två granskare från kommissionen. Flera andra svenska lärosäten har tidigare ansökt om ETCS label utan att bli godkända. www.kau.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida