Kårobligatoriet blir kvar

5 april 2004

Trots att fem av riksdagens sju partier (de borgerliga
partierna och miljöpartiet) var överens om att slopa
kårobligatoriet (tvånget att tillhöra studentkåren på den högskola där man studerar) blir det kvar. Det sedan två
borgerliga riksdagsledamöter röstat emot sina egna partier.
Riksdagen avslog förslaget med röstsiffrorna 139-136.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida