Karolinska Huddinge: Avloppsvatten rann in i operationssalar

Karolinska Huddinge: Avloppsvatten rann in i operationssalar
Operationen avbröts inte trots att ett avloppsrör sprungit läck och bakteriehaltigt vatten rann in i rummet. Patienten som berördes av incidenten har dock inte blivit sjuk, berättar Marianne Kock som är Vårdförbundets sektionsordförande och huvudskyddsombud på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Arkivbild: Colourbox

Mitt under pågående operation sprang ett rör läck och avloppsvatten rann in längs operationssalens väggar. Händelsen inträffade på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge i mars.

Det är inte första gången rör går sönder och orsakar vattenskador. Även i februari i år läckte vatten från ett avloppsrör ut på operationsavdelningen.

Sju operationssalar, ungefär en tredjedel av avdelningen, har hållits stängda på sjukhuset till följd av läckagen. Det i sig har lett till längre köer. Men i morgon ska salarna vara i drift igen efter att ha sanerats och besiktats.

Tre patienter berördes

– Det ska absolut inte vara så här, säger Marianne Kock som är Vårdförbundets sektionsordförande och huvudskyddsombud på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Tre patienter berördes av läckaget i mars. En patient som opererades blev färdigopererad, en annan patient som hade sövts flyttades liksom ytterligare en patient som precis skulle sövas, berättar Marianne Kock.

Rörigt och oroligt

Varken patienter eller personal har blivit sjuka av läckagen. Men personalen på avdelningen har hållit extra koll för att upptäcka eventuella luftrörsinfektioner eller rinnande ögon och näsa.

– Initialt blev det rörigt och oroligt på avdelningen, personalen fick ju arbeta på en halv byggarbetsplats. Men arbetsgivaren har gjort vad den kan, säger Marianne Kock.

Enligt henne är lokalerna, som byggdes på 1970-talet, för små för dagens avancerade teknik.

Lokalerna förvaltas av Locum, ett fastighetsbolag som ägs av landstinget. Vårdfokus har utan framgång sökt Locums fastighetschef.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida