Karolinska Institutet slås ihop med Hälsohögskolan

Sveriges största medicinska universitet bildas i Stockholm.

10 februari 1997

Den 1 januari 1998 går Hälsohögskolan i Stockholm ihop med Karolinska Institutet. Det nya KI, landets största medicinska universitet, får 5 500 studenter. Samtidigt påbörjas flytten av det som i dag är Hälsohögskolan från de fyra platser i Stockholm och Solna där skolan har verksamhet i dag till ett gemensamt campus intill Huddinge sjukhus. Dit kommer också stora delar av KIs utbildning att vara förlagd.

Den nya skolan får ett fullständigt utbud av utbildningslinjer på vårdområdet. Genom sammanslagningen hoppas man kunna få ett bra samarbete mellan utbildningar som idag finns på de olika skolorna, till exempel läkar- och sjuksköterskeutbildningarna, tandläkar- och tandhygienistutbildningarna, sjukgymnast- och arbetsterapeututbildningarna och så vidare. KI har i dag nio olika utbildningsprogram och Hälsohögskolan sju plus en rad specialistutbildningar.

– Sannolikt kommer en del kurser att läsas gemensamt av till exempel läkar- och sjuksköterskestuderanden, säger Susanne Rådström, informationsansvarig på Vårdhögskolan i Stockholm.

Sammanslagningen innebär att staten tar över ansvaret för vårdhögskolans utbildningar i Stockholm.

– Förstatligandet är ett ställningstagande från statens sida, säger Susanne Rådström. För våra utbildningar innebär det högre kvalitet och att skolan får examinationsrätt och bättre forskningsmöjligheter.

En av de kvalitetshöjande åtgärderna blir att inrätta en professur i omvårdnadsvetenskap, sannolikt med en sjuksköterska som professor. En kommunal hälsohögskola har inte rätt att inrätta professurer, men i och med förstatligandet blir det möjligt.

– Det blir en extra skjuts för att höja kompetensen och utveckla de olika ämnesområdena, säger Hälsohögskolans rektor Bengt Norrving.

Genom att samla all vårdutbildning vid en högskola kan framtidens vårdpersonal få en gemensam syn på sjukvården, hoppas de parter som står bakom sammanslagningen. Den leder också till att grundutbildningen vid KI utökas kraftigt och därmed också rekryteringen till forskarutbildningen. I dag motsvarar grundutbildningen bara 15 procent av KIs verksamhet, att jämföra med drygt 90 procent vid Hälsohögskolan.

Hur sammanslagningen praktiskt ska gå till är inte klart ännu. Ett antal olika arbetsgrupper kommer att arbeta med den frågan resten av året.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida