Karriär?coachen tipsar

Karriär?coachen tipsar
Helén Vedlé har mångårig erfarenhet av personal- och organisationsutveckling. Foto: Liss Ljusnefors
4 februari 2015
  • Utveckla färdigheter?: Koncentrera dig på att bli mycket bättre på en arbetsuppgift, sätt ett mål, fördjupa kunskaperna, träna praktiskt och stäm av efter en utsatt tid.??
  • Träna goda egenskaper: ?Skriv ner tre egenskaper som du vill utveckla. Träna på en i veckan. Be en kollega coacha och uppmuntra dig.??
  • Tro på dig själv: ?Gör något som känns lite för svårt, ta hjälp av någon erfaren och prova sedan. Ta för dig. Visa att du är motiverad.
  • ??Stärk ditt självförtroende: ?Be någon du känner förtroende för att bli din mentor. ??
  • Var en trendsättare?: Ta dig an nya arbetsuppgifter som gjorts av någon med annan utbildning eller titel. Visa att du har stor kompetens och vill utvecklas.
  • Förbered lönesamtalet: ?För anteckningar i en framgångsbok över saker du är nöjd med. Bocka för dina fem främsta prestationer och ta med till lönesamtalet.??
  • Sök nya projekt: ?Håll dig ajour med vad som är på gång. Du blir mer uppmärksammad och dina chefer noterar det.??
  • Ge förslag: ?När något inte funkar: Vänd problemet upp och ner. Tänk: hur kan vi göra tvärtom? Ge förslag på förbättringar, gärna vid möten eller skriftligt.??
  • Var kvalitetsansvarig: ?Visa att du tar ansvar för kvaliteten och säkerheten. Fråga vilken utbildning och stöd du får för nya avancerade arbetsuppgifter.?

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida