Kartlägger allt arbete

12 maj 2003

Rekonstruktionscentrum vid Universitetssjukhuset i Linköping kartlägger nu de anställdas arbetsuppgifter. En analys ska sedan föreslå förändringar och förbättringar.

? Orsaken är både signaler från sjuksköterskor om att de inte hinner med vad de ska och ett intresse från arbetsgivaren att göra centrumet attraktivt som arbetsplats, säger kvalitetssamordnaren och sjuksköterskan Ulla-Maj Wester.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida