Kartläggning av äldreomsorgen

12 maj 2003

Socialstyrelsen ska kartlägga konkurrensutsättningen inom äldreomsorgen, enligt beslut av regeringen. I kartläggningen
ska ingå en genomgång av kunskapsutvecklingen inom området, med fokus på brukarna och deras upplevelser av kvalitet.

Dessutom ska Socialstyrelsen titta på hur kostnadsutvecklingen inom äldreomsorgen har påverkats av konkurrensutsättningen. Kartläggningen ska vara klar senast den sista juni nästa år.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida