Kerstin fick nej till vårdavtal

I Jämtland ville distriktssköterskan Kerstin Persson ha ett vårdavtal med landstinget, men fick nej. I Stureby, Stockholm, hann distriktssköterskorna inte med att lämna anbud, medan deras kollega i granndistriktet Farsta lagt ett bud på hemsjukvården.    

Nej, det blev inget vårdavtal för Kerstin Persson i Östersund.

Förra våren följde Vårdfacket henne under en dag som inhyrd distriktssköterska (nummer 4/99). Då hoppades hon att till hösten kunna sluta ett vårdavtal med landstinget. Avtalet skulle ge henne möjlighet att, på landstingets uppdrag, ha mottagning och göra hembesök för en krets patienter som ville ha just henne som »sin« distriktssköterska.

Kerstin Persson tyckte att hon fått positiva signaler. Landstingsdirektören Jan Grönlund sa också till Vårdfacket att landstinget var berett att »pröva alternativa driftsformer«. Det fanns det politiska beslut på, och i verkligheten hade idéerna omsatts i en kooperativ vårdcentral i Offerdal några mil väster om Östersund.

Sent i höstas lämnade Kerstin Persson in sin ansökan. Då hade landstinget bytt landstingsdirektör, och svaret på Kerstin Perssons ansökan blev nej.

– De hänvisade till att distriktssköterskeorganisationen är så väl utbyggd i Jämtlands län att man inte prioriterar en verksamhet av min modell, berättar hon.

Politiskt intresse saknas
Anki Söneby är ordförande för Vårdförbundets avdelning i Jämtland. Hon bekräftar Kerstin Perssons förmodan att landstinget i själva verket inte är så intresserat av privat verksamhet.

– Det finns inget politiskt intresse för det.

Samtidigt dras landstinget med problem när det gäller att få folk till åtminstone delar av sjukvården: nattjänsterna på sjukhuset, vårdcentralerna i glesbygden. Även kommunerna har rekryteringsproblem. I Östersund har också nyligen det första personaluthyrningsföretaget inom sjukvårdsområdet etablerat sig.

Kerstin Persson ger inte upp. Nu funderar hon på hur hon ska gå vidare. Kanske försöker hon gå ihop med andra och bilda ett kooperativ i stället för det egna företaget.

I södra Stockholm fortsätter privatiseringsprocessen däremot med full kraft. Om allt går enligt planerna ska alla vårdcentraler, all hemsjukvård och alla läkarinsatser i särskilda boenden vara utlagda på privata entreprenörer i år, och det som då återstår (till exempel fotvård och mödravårdscentraler) före den 1 januari 2002. Den första omgången anbud för tretton olika verksamheter skulle vara inne den 10 januari i år.

»Orken tröt«
För distriktssköterskan Hanna Ohlin och hennes kolleger på Stureby vårdcentral blir det dock inget avtal. Vårdfacket träffade henne i höstas (nummer 10/99) och då beskrev hon sina och kollegernas våndor inför den snabba privatiseringen. Ingen av de anställda på vårdcentralen, varken läkare eller sjuksköterskor, har lämnat in något anbud. Däremot vet Hanna Ohlin att ett privat sjukvårdsföretag varit på vårdcentralen och tittat.

– Orken tröt. Vi hade för lite tid och inte kunskap nog för att lägga ett anbud. Förresten tror jag att verksamheten hade blivit för liten när det bara var hemsjukvården vi kunde lägga bud på.
Hennes kollega på Farsta vårdcentral, Eva Sundman, har däremot lämnat anbud på driften av hemsjukvård och mottagningsverksamhet för patienter inskrivna i hemsjukvården.

– Det var tufft att skriva anbudet, till slut blev det 40 sidor långt, berättar hon.

Hon vet också att hon har konkurrens, eftersom ett privat sjukvårdsföretag har lagt ett bud på hela verksamheten vid vårdcentralen.

På den avdelning inom Södra sjukvårdsområdets kansli som handlägger upphandlingen av primärvården håller man fortfarande på med utvärderingen av anbuden när Vårdfacket ringer. Men snart är det dags att ta kontakt med anbudsgivarna för att inleda förhandlingar.

Förhandlingar? Är inte ett anbud ett anbud, punkt slut?
– Det är en så kallad förenklad upphandling enligt lagen om offentlig upphandlings kapitel 6, förklarar handläggaren Anders Olsson.

– Då finns det möjlighet att förhandla, och vi behöver klara ut otydligheter och en del prisfrågor med dem som lagt anbud.
Anders Olsson hoppas att man ska vara klar att skriva avtal i början av april. Med hänvisning till upphandlingssekretessen anser han sig förhindrad att berätta ens hur många anbud som kommit in till de tretton verksamheterna.

Skåne privatiserar
I Stockholms län pågår alltså privatiseringen för fullt. I Skåne har man också tagit några steg på den vägen. Bland annat skrev regionen och Vårdförbundets Skåneavdelning dagarna före jul en gemensam viljeyttring där regionledningen lovar att »underlätta och skapa möjligheter för Vårdförbundets medlemmar att i egen regi genom vårdavtal bedriva hälso- och sjukvård åt Region Skåne.«

Politikerna i Stockholms län och Vårdförbundets avdelning skrev förra våren under en liknande gemensam viljeyttring. I Västra Götaland pågår diskussioner, men man har ännu inte något gemensamt dokument klart.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida