Kirurgi

Kirurgi

Omvårdnad vid kirurgiska sjukdomar. Lillemor lindvall (red), Studentlitteratur 2012, www.studentlitteratur.se?? 

3 april 2013

Vida är 19 år och har haft ulcerös kolit sedan hon var 16. Sedan några veckor har hon ett allvarligt skov och har lagts in på en gastro­enterologisk avdelning.?

Hon berättar för sin patientansvariga sjuksköterska om sin oro för operationen och att få en stomi. En utmaning för sjuksköterskan är att vara ett stöd för Vida och hjälpa henne att hantera sin sjukdom. Det handlar om att notera antalet diarréer och att se till att hon har extra mjukt toalettpapper och vätskeavstötande salva. Minst lika viktigt är att sjuksköterskan lyssnar på Vida och bekräftar henne i hennes lidande.

Boken handlar om hur sjuksköterskan kan bistå patienten i samband med sjukdom och operation. Omvårdnad av patienter med neurokirurgiska, ortopediska eller kolorektala sjukdomar är några exempel. AJ

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida