Kirurgs operationsantal påverkar canceråterfall

11 april 2005

När en kirurg gör många operationer av tarmcancer får patienterna mer sällan återfall lokalt och lever längre, enligt en artikel i Läkartidningen (nummer 6/2005).

Forskare vid Karolinska universitetssjukhuset jämförde kirurger som opererade upp till 12 patienter per år (låg volym) med dem som opererade fler än 12 patienter (hög volym).

Två år efter ingreppet var antalet lokala återfall 4 procent bland patienter till högvolymkirurger och 10 procent för lågvolym. Dödligheten vara 11 resp 18 procent. Båda skillnaderna var statistiskt säkerställda.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida