Kläder för övervakning får tummen upp i ny studie

Kläder för övervakning får tummen upp i ny studie
Så här kan ett klädesplagg med inbäddade elektroder komma att se ut. Foto: KTH

Textila elektroder inbäddade i kläder är lika tillförlitliga som traditionella elektroder för övervakning av hjärtat och för att fastställa kroppssammansättning som vikt, mängden kroppsfett, muskelmassa och vätskenivåer. Det visar forskning vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.

Traditionella elektroder som används vid exempelvis hemvård av patienter med njur- eller hjärtsvikt har vissa nackdelar. Elektroderna måste fästas av personal för att de ska placeras rätt. Dessutom kan den ledande gelén som används vid fästningen på sikt framkalla allergier.

Därför har Juan Carlos Márquez, doktorand vid skolan för teknik och hälsa vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, undersökt hur textila elektroder lämpar sig som hälsoapplikationer vid hemsjukvård av hjärt- eller njursjuka patienter. Genom att designa klädesplagg med inbäddade elektroder förenklas proceduren för patienten samtidigt som kostnaderna minskar eftersom sjukvårdspersonal inte behöver närvara.

Studien visar att tillförlitligheten för dessa typer av kläder är mycket hög. De är dessutom mångsidiga och kan användas för att mäta både den totala kroppssammansättningen med så kallad bioimpedansspektroskopi, samt för övervakning av hjärt- och njurfunktionen.

– Att säkerställa att textila elektroder mäter lika väl som traditionella är ett viktigt första steg mot att utveckla ett professionellt klädesplagg som kan användas i ett personaliserat övervakningssystem för sjukvården, säger Juan Carlos Márquez.

Forskningen med textila elektroder i klädesplagg är ett samarbete mellan KTH och Högskolan i Borås.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida