Klar för semestervård

Klar för semestervård
— Patienterna har arrangerat allting själva och sedan frågat oss om vi vill följa med, berättar Carina Möse. Foto: Marie Ullnert

I oktober reser åtta dialyspatienter från Mölndals sjukhus på enveckas solsemester. Carina Möse är en av de tre dialyssjuksköterskor som satsar tid och pengar på att följa med sina patienter.

5 oktober 2011

Det började med att en grupp patienter på dialysavdelning 255 gick en utbildning (se faktaruta) om njursjukdom och dialysvård. Gemenskapen som uppstod gjorde att gruppen så småningom började planera en semesterresa till Turkiet och gärna ville ha med sig sina tre dialyssjuksköterskor från 255:an som stöd och sällskap.

— Patienterna har arrangerat allting själva och sedan frågat oss om vi vill följa med, berättar Carina Möse. Vi sjuksköterskor har, som alltid när en patient ska resa, upprättat den medicinska dokumentation som behövs.

Resan går till badorten Alanya som har ett universitetssjukhus där dialysplatser är bokade. Carina Möse och kollegerna Helena Wahlborg och Linda Afsenius får dela på tio dagars betald arbetstid, i övrigt åker de på egen ledig tid. När det gäller kostnaderna för resan betalar arbetsgivaren för en person, för de övriga två har de sökt, och fått, pengar från en av Sahlgrenska universitetssjukhusets gåvofonder, vilket täcker en del av kostnaden.

— Vi som arbetar med dialysvård möter människor som hamnat i en svår livssituation och behöver hitta sig själv i ett helt nytt sammanhang. Vår uppgift är att genom utbildning ge dem redskap att ta kontrollen över sin vård. Målet är att de inte sätter sitt liv inom parentes i väntan på transplantation, utan kan leva här och nu.

Carina Möse berättar att patientgruppen under utbildningens gång har vuxit, blivit modigare och fått en helt annan kompetens. De tar ansvar för sin sjukdom och dialysvård på ett annat sätt nu.

— Det har varit fantastiskt att få se hur gruppdeltagarna stärker varandra, hur den som känner sig starkare drar med sig den svagare.?

De åtta som reser är i allt från 20-års­åldern till 60+, och deras sjukdomsbilder ser olika ut. Några står på väntelista för en ny njure, andra är av medicinska skäl inte aktuella för transplantation. Under vistelsen i Turkiet kommer alla patienter att behöva dialys på sjukhuset i Alanya åtminstone tre gånger. Dialysen kan vara tröttande men Carina Möse räknar med att patienterna ändå kommer att ha ork kvar till att sola, bada, umgås och äta gott.?

— Sen vet jag inte vad de mer har hittat på, vi sjuksköterskor har inte fått veta allt som ska hända under veckan. ?

Många dialyspatienter är resvana; njursjuka har, i mån av plats, rätt till gästplatser i andra landsting och länder, bara man förvarnar i god tid. Carina Möse litar helt på att det ska fungera bra på sjukhuset i Alanya. Det hon inte vill ska hända, även om risken är liten, är att en patient drabbas av en svårare infektion.?

Finns det en risk att bränna ut sig om man engagerar sig för mycket i sina patienter??

— Kan man bli för engagerad? kontrar Carina Möse. Vårt jobb kräver att vi är engagerade och det ska så vara.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida