Klart med ny organisation inom SSF

Svensk sjuksköterskeförening, SSF, antog på sitt fullmäktige i juni en ny organisation.

Vid senaste årsskiftet genomfördes en bodelning mellan Vårdförbundet och yrkesorganisationerna ssf och Barnmorskeförbundet. För ssf, som saknar lokalföreningar, blev konsekvensen att en ny organisation måste byggas upp.

Den är nu på gång. Fullmäktigemötet i början av juni beslutade att ssf ska bestå av sektioner och nätverk. Alla riksföreningar inom Vårdförbundet erbjuds att bilda sektioner.

– På det sättet får sektionerna tillgång till ssf:s övergripande kunskaper och kontaktnät inom myndigheter,
högskolor och departement. Samtidigt får ssf glädje av sektionernas specialkunskaper, säger ssf:s ordförande Anne-Marie Wohlin.

I nätverken ska sjuksköterskor kunna arbeta med länsövergripande kunskapsutveckling.

En ny strategi för kvalitetsutveckling av omvårdnad antogs också vid fullmäktigemötet.  Dess övergripande mål är att »vårdtagaren ska erhålla omvårdnad av rätt kvalitet och att förbättringsmöjligheter systematiskt tillvaratas inom  vård och omsorg«.

ssf fick fyra nya styrelseledamöter: Christina Forsberg, sjuksköterska och klinisk lektor på Karolinska sjukhuset och Röda korsets högskola; Johanna Lundqvist, distriktssköterska och klinisk adjunkt på högskolan i Malmö; Marianne Omne-Pontén, sjuksköterska och FoU-samordnare i Dalarna samt Ingela Skärsäter, sjuksköterska och vårdutvecklare i Halmstad. De ersätter Mildred Bornäs, Ingrid Berggren, Marianne Håkansson och Charlotte Pagré. Birgitta Engström, Umeå, omvaldes som vice ordförande

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida