Klin kem & mikrobiologi går samman i Jönköping

Jönköpings läns landsting blir först i Sverige med att slå ihop klinisk kemi och mikrobiologi. Personalen ska inte bara jobba i samma lokaler utan även samsas om viss analysutrustning.

På flera andra ställen, bland annat i Sundsvall, finns en gemensam verksamhetschef för klinisk kemi och mikrobiologi. Men i Sverige är det här troligen första gången som de båda specialiteterna i realiteten integreras i gemensamma lokaler.

Tanken är att all personal framöver ska ha möjlighet att utföra såväl mikrobiologiska som klinisk kemiska arbetsuppgifter.

Flera års diskussioner

Diskussionerna om en samlokalisering och omorganisation av de båda verksamheterna har pågått under ett par års.

– Med tanke på att biomedicinska analytikerutbildningen i dag är generell vill vi ta tillvara på den kunskap som personalen har. Genom att använda delvis samma utrustning och samma personal för de olika specialiteterna hoppas vi också kunna ge en bättre service, säger biomedicinska analytikern Berit Axelsson, verksamhetsutvecklare för laboratoriemedicinen i Jönköpings län.

Flytten till de nya gemensamma lokalerna har pågått hela veckan. En del återstår än, men invigningen är tänkt att ske den 2 juni. Då får samtliga 130 anställda, varav ett 100-tal är biomedicinska analytiker, delvis nya arbetskamrater. Tidigare låg verksamheterna skilda åt och personalen hade inte mycket samröre med varandra.

Kommer närmare varandra

– Det känns bra. Vi kommer närmare varandra och kan till viss del samordna och samköra analyser, bland annat flödescytometri och vissa immunologiska analyser, säger biomedicinska analytikern Inger Englund, som arbetat på enheten för klinisk kemi i Jönköping i 24 år.

– De som har den nya utbildningen kan redan nu jobba med båda specialiteterna. Men även jag som har gått den äldre utbildningen hoppas få arbeta med lite mikrobiologi framöver, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida