Klinisk kemi

10 november 1997

Författare P O Ganrot, Anders Grubb, Johan Stenflo
Titel Laurells klinisk kemi i praktisk medicin
672 sidor, Sjunde upplagan.            
Förlag Studentlitteratur 1997.
Cirkapris 1 080 kronor
ISBN 91-44-00490-7

En ny upplaga har kommit av en bok som i trettio år varit uppslagsbok i laboratorieanalyser och lärobok i klinisk kemi för blivande läkare. Delar av boken kan användas i utbildningen av blivande biomedicinska analytiker och sjuksköterskor. Vissa texter är nyskrivna eller kompletterade. Det gäller avsnitten om spinalvätska, myokardskademarkörer, gastroenterologiska analyser, tumörmarkörer, läkemedelsanalyser och toxikologiska analyser, diagnostik vid beroendesjukdomar och diagnostik vid allergi och autoimmuna sjukdomar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida