Klinisk studie efter lyckade musförsök

Svenskt hivvaccin kan börja testas i Tanzania nästa år. Personal, lokaler och utrustning finns redan på plats. Men först ska det testas på 40 frivilliga svenskar.

Forskare vid Karolinska institutet och Södersjukhuset i Stockholm har tagit fram ett hiv-vaccin utformat för de typer av virus som hittills smittat 25 miljoner afrikaner.

Vaccinet har testats först på cellsystem och sedan på möss och nu har forskargruppen fått tillstånd av Läkemedelsverket att testa det på 40 friska frivilliga.

– Vi känner oss övertygade om att vaccinet inte innebär någon risk. Men vaccinationen innebär inte att försökspersonerna är skyddade mot att få hiv, säger Eric Sandström, överläkare på Södersjukhuset och medicinskt ansvarig för forskningsprojektet.

Tre vaccindoser

Försökspersonerna ska vaccineras tre gånger under en tolvveckorsperiod. Varje vaccination följs upp med en bloddonation två veckor senare.

Syftet med studien är att forskarna ska försäkra sig om att vaccinet är lika säkert för människor som det visade sig vara för mössen. Förhoppningsvis utvecklar också försökspersonerna antikroppar mot viruset så som mössen har gjort.

– Den här studien på 40 frivilliga är ett enormt framsteg för det möjliggör att vi kan gå vidare i Tanzania. Så fort den är utvärderad ska en likadan studie göras på 60 friska tanzanier med låg smittorisk. Vi hoppas kunna börja den studien redan nästa år.

Forskarna arbetar parallellt 

Sedan ett par år samarbetar gruppen med forskare i Dar-es-Salaam, Tanzania. Ett laboratorium har stått klart i tre år, och både sjuksköterskor och laboratoriepersonal är redan utbildade och har arbetat parallellt med de svenska forskarna.

Den kommande studien i Tanzania ska både testa säkerhet – som den svenska – visa om den går att översätta till afrikanska förhållanden, och se noggrannare på de immunologiska effekterna.

Först därefter kommer en större treårig studie på 5 000 personer som testar hur bra vaccinet är att göras i Tanzania (en Fas III-studie).

Mix av virusstammar

Ett trettiotal forskargrupper världen över testar vacciner mot hiv på människor. Ett tiotal forskargrupper arbetar med samma typ som det svenska, så kallade nakna dna-vacciner. Inget av dem har än så länge visat sig kunna skydda helt och hållet, men hos personer som har smittats efter vaccination tycks sjukdomen få ett lindrigare förlopp med nakna dna-vacciner.

Det svenska vaccinet är en mix av sex olika virusstammar som alla är vanliga i Afrika plus ämnen som förstärker vaccinets effekt. Just de förstärkarämnen som de svenska forskarna har valt visade sig i musförsöken vara mycket effektiva.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida