Kliniskt basår för nya sjuksköterskor populärt på Sahlgrenska

Kliniskt basår för nya sjuksköterskor populärt på Sahlgrenska
Anne Borgesand ser fram emot ett halvår vardera på kirurgi- och medicinavdelning. Här tillsammans med kollegan Katia Hamnstedt till vänster.

Vårdförbundet positiva till att nya sjuksköterskor får en ordentlig introduktion. Över 120 rekryterade till första omgången.

Sahlgrenska universitetssjukhuset har just startat med kliniskt basår för nyexaminerade sjuksköterskor. Tanken är att erbjuda dem en ordentlig introduktion till sitt nya jobb.

En av dem är Anna Borgesand, som är sjuksköterska på avdelning 17 och 30. Det kliniska basåret var ett stort plus arbetsgivaren hade att erbjuda när hon sökte sig dit.

– Det som lockade mest är att jag får träffa andra i samma situation på utbildningsdagarna. Först kunde jag inte bestämma mig om jag ville jobba med kirurgi eller medicin, men med kliniskt basår får jag testa bägge delarna, säger hon.

Över 120 har antagits

Över 120 sjuksköterskor har rekryterats till första året, mer än dubbelt så många som Sahlgrenska hade hoppats på. Det kliniska basåret är uppdelat på två halvår, det första arbetar sjuksköterskan på den avdelning där tillsvidareanställningen är. Nästa halvår blir inom en annan specialitet. Samtidigt erbjuds omvårdnadshandledning och utbildning om bland annat sjukhusets värdegrund, karriärvägar och vårdhygien.

– Det är en bonus att vi blir fast anställda direkt. Det känns tryggt och gör att man kan planera inför framtiden. Jag utbildade mig i Skåne och där är det vanligt med vikariat. Många där önskar sig samma upplägg som jag har fått.

Viktigt skäl att söka dit

För Anna Borgesands chef, Carina Rydnell, har basåret underlättat vid rekryteringar. Många av de som sökt sig till hennes avdelning anger att möjligheten till basåret varit ett viktigt skäl.

– Sjuksköterskorna kommer att känna sig stärkta och det ger en trygghet på avdelningen. Vi är en kirurgisk avdelning, men många patienter har även medicinska sjukdomar här,  säger hon.

Vårdförbundet ställer sig bakom

Vårdförbundet är positiva till att det kliniska basåret genomförs. Det arbetades fram av den tidigare personalchefen Anne Skånberg innan hon gick i pension vid årsskiftet. Hon har själv en bakgrund som anestesisjuksköterska.

– Hon gjorde ett stort arbete och Vårdförbundet står helt bakom. Fördelen med att hon kommer från vården är att hon förstår hur det blir när beslut ska omsättas i verkligheten. Det finns så mycket HR-folk som kommer från andra verksamheter som inte förstår. Det kliniska basåret har behövts i många år och nu är det äntligen i sjön, säger Marita Tenggren, ordförande för Vårdförbundet i Västra Götaland.

Det kliniska basåret har redan lockat till sig nya sjuksköterskor till Sahlgrenska. Intresset har varit stort och till hösten startar en ny omgång där 40 sjuksköterskor är antagna. Efter basåret väntar en löneökning på 1 000 kronor för alla deltagare.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida