Kloning och dödshjälp i sjuksköterskors etiska kod

7 augusti 2000

Dödshjälp, genetisk forskning, kloning, informerat samtycke och integritet behandlas i den modernisering av Code of Ethics for Nurses (sjuksköterskornas etiska kod från 1953) som den internationella sjuksköterskeorganisationen (ICN) antog i början av juli. Till sin hjälp har ICN haft en rådgivande grupp sjuksköterskor specialiserade på etik, och andra experter – på etik som filosofi, lagstiftning, klinisk verksamhet och vetenskap – från nio olika länder runt om i världen.

ICN:s 122 medlemsorganisationer har också varit inbjudna att delta i arbetet. 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida