Kognitiv terapi minskar självmordsrisk

7 oktober 2005

Kognitiv terapi halverar risken för att en person som försökt begå självmord gör ett nytt försök, enligt en amerikansk studie.

Den gällde 120 personer som lottades till antingen kognitiv terapi eller sedvanlig behandling. Den kognitiva terapin inriktades på att lära personerna att hantera negativa tankar och känslor av hopplöshet.

Patienterna följdes i 18 månader, tre gånger så lång tid som i en tidigare likadan studie, som gav liknande resultat. Forskarna antar att det minskade antalet nya självmordsförsök förklaras av minskad depression och känsla av hopplöshet hos dem som fick kognitiv terapi.

Källa: JAMA 2005; 294: 563-570

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida