Koksaltslösning lika bra som dyrt albumindropp

10 januari 2005

Trots senare års ifrågasättande av nyttan med albumindropp vid stora vätskeförluster, brännskador och låga albuminhalter i blodet säljer apoteken fortfarande albumin för 34 miljoner kronor per år i Sverige.

Nu visar ännu en stor studie, Safe-studien, på 7 000 intensivvårdspatienter att vanlig koksaltslösning ger lika bra effekt som albumin. Däremot finns inget stöd för att albumin skulle vara skadligt, vilket har hävdats i tidigare studier.

Källa: Medicinsk vetenskap & praxis 2004;3-4:16-18.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida