Kolfyllda rör underlättar analys av dopamin

En separationsmetod som gör det möjligt att analysera extremt små mängder av polära ämnen med masspektrometri har utvecklats.

Det är Anna Törnkvist, analytisk kemist vid kemiska institutionen på Uppsala universitet, som med den nya metoden har lyckats detektera dopamin i mindre än en tusendels gram hjärnvävnad.

Ett vanligt sätt att separera ämnen från varandra i plasma eller vävnad är att låta provet tillsammans med en vätska passera ett rör fyllt med pulver, en så kallad kolonn. Efter kolonnen sitter en detektor som analyserar vad som kommer ut.

Vid låga halter och komplexa prover används ofta masspektroskopisk detektion. Men den klarar inte hur låga halter som helst. De tillsatser som ibland måste tillsättas i vätskan vid separationen kan smutsa ner detektorn, vilket försvårar analysen när extra känslighet krävs.

Vanligen är innerdiametern i kolonnerna mellan 2 och 4 millimeter. För att kunna minimera provmängden har Anna Törnkvist använt sig av kapillärer med en innerdiameter på endast 0,2 millimeter. Dessa har hon sedan packat med poröst grafitiserat kolpulver (kol tillverkat vid mycket hög temperatur).

? Tack vare kolets unika egenskaper har vi sluppit använda oss av icke flyktiga tillsatser till mobilfasen (den vätska som passerar med provet genom kolonnen). Kopplingen till den selektiva och känsliga masspektrometriska detektionen har på så sätt underlättats, säger Anna Törnkvist.

Separationsmetoden beskrivs i Anna Törnkvist avhandling: Aspects of porous graphitic carbon as packing material in capillary liquid chromatography.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida