Koll på kosten

Koll på kosten

Kost vid hälsa och sjukdom Charlotte Erlanson-Albertsson & Mona Landin-Olsson Studentlitteratur 2019 www.studentlitteratur.se

8 oktober 2019

Den här läroboken om kostens beståndsdelar och betydelse riktar sig bland annat till studenter på sjuksköterskeprogrammen och redan yrkesverksamma. Läsaren får en grundlig genomgång av de viktigaste näringsämnena som kolhydrater, fett, protein, vitaminer och mineraler och hur de tas upp av kroppen. Ett helt kapitel ägnas åt vikten av vatten och vätskebalans.

I senare avsnitt beskrivs bland annat olika länders kostrekommendationer, nyttig och skadlig föda, lämplig mat för den gravida samt orsaker till och behandling av fetma.

Boken avslutas med ett resonemang om framtidens kost. Kan nya livsmedel som alger, tång och insekter vara en del av lösningen på världens livsmedelsförsörjning?

Charlotte Erlanson-Albertsson är professor i medicinsk och fysiologisk kemi, Mona Landin-Olsson är professor i endokrinologi och diabetes, båda vid Lunds universitet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida