Koll på naturläkemedels påverkan på mediciner

6 maj 2005

Läkemedelsverket har utvecklat ett modellsystem för att undersöka vilken effekt olika naturläkemedel har på »vanliga« läkemedel genom påverkan på det så kallade CYP450-systemet. Detta system hjälper till att bryta ner läkemedel. Det mest kända exemplet på hur ett naturläkemedel kan påverka CYP450-systemet är johannesört. Johannesört ökar mängden av läkemedelsnedbrytande enzymer vilket gör att den kliniska effekten av många läkemedel minskar. Men för flertalet naturläkemedel är det ännu okänt hur de påverkar nedbrytningen.

Källa: Information från Läkemedelsverket 2005;2:12.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida