Kollega slumrade in vid provtagning?

Redan före lunch märkte kollegerna att den biomedicinska analytikern verkade trött. En 60-årig reumatiker som kom till laboratoriet för provtagning tyckte att hon verkade drogpåverkad. ?

Enligt patienten var den biomedicinska analytikern slö och sluddrade, hade svårt att få på sig skyddshandskarna och somnade nästan in två gånger under förberedelserna inför provtagningen. ?

Patienten blev mycket upprörd och krävde att den biomedicinska analytikerns kollega, som var upptagen med en annan patient i samma rum, tillkallade en chef. Provtagningsenhetens ansvariga biomedicinska analytiker och en specialistläkare samtalade med patienten som insisterade på krafttag mot provtagaren. Kollegan försökte sedan slutföra provtagningen men när hon misslyckades avslutades den i stället av den ansvariga på enheten.?

Patienten anmälde de två biomedicinska analytikerna till Ansvarsnämnden tillsammans med verksamhetschefen för klinisk kemi dit provtagningsenheten hör. Kvinnan hade erfarenhet av kollegan från ett tidigare tillfälle och båda gångerna hade det gjort mycket ont då hon skulle stickas.??

Den biomedicinska analytiker som först skulle ta prov på patienten har inte hört av sig till nämnden men kollegan och verksamhetschefen skrev var sitt yttrande. Den biomedicinska analytikern hade märkt att den anmälda kollegan såg väldigt trött ut efter lunch, frågat henne om det och fått det bekräftat. Hon hade dessutom pratat med ytterligare en kollega som visste att deras kollega hade fått sova under lunchen. De hade skickat ut henne i friska luften en stund och försåg henne med fruktsockertabletter. ?

När hon återkom hävdade hon att hon mådde bra. Det var första dagen efter vårdstrejken, 154 patienter satt i väntrummet mot 15–20 en normal dag, och näst på tur stod anmälaren. Verksamhetschefen konstaterade att specia­listläkaren hade haft ett längre samtal med den biomedicinska analytiker som misstänktes vara drogpåverkad direkt efter det inträffade. Hon stängdes omedelbart av från arbetet och uppmanades att lämna prov för analys av eventuella droger på företagshälsovården samma eftermiddag. ?

Verksamhetschefen påpekade också att den andra anmälda biomedicinska analytikern hade stor vana vid venprovtagning och att det inte fanns någon anledning att anmärka på hennes yrkeskompetens. Nämnden instämmer och skriver att all vårdpersonal emellanåt misslyckas med provtagning, även de skickligaste. ??

Den biomedicinska analytiker som patienten misstänkte var drogpåverkadlämnade två dagar efter händelsendrogprov som gav utslag för benso­diazepiner. Hon var därför förmodligen påverkad vid provtagningstillfället, skriver Ansvarsnämden och ger henne en erinran (hsan 2008/2089:a5).

Kommentar av Ghodsi Zolfagarbegi: Skyldighet att lägga sig i
– Missbrukare finns i alla yrkesgrupper men i vården blir de en säkerhetsrisk och det är oacceptabelt. Därför är det oerhört viktigt att medarbetarna inte ställer upp på att hjälpa till att dölja problemet och att de känner till att de flesta arbetsgivare erbjuder professionell hjälp, kommenterar Ghodsi Zolfagarbegi, enhetschef för laboratorier för närvård och preanalys på Karolinska universitetslaboratoriet i Solna.

Hon konstaterar att det inte framgår av beslutet om kolleger och chefer kände till den biomedicinska analytikerns missbruk sedan tidigare. Men några timmar före visste de att hon var trött och sömnig.

– Det är inte så lätt att veta om någon är drogpåverkad, därför behövs det mer utbildning och falldiskussioner på arbetsplatsträffar. Men oavsett om det beror på droger eller inte ska en trött medarbetare inte arbeta. Omgivningen har en moralisk skyldighet att agera professionellt, vilket här betyder att se, lägga sig i, bry sig och stödja. Att patienttrycket den här dagen var extra stort innebär enligt Ghodsi Zolfagarbegi ingen förmildrande omständighet.

– Alla arbetsplatser behöver handlingsplaner och reservrutiner för exceptionella tillfällen, för sådana inträffar alltid.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida