Kollektivavtal ger högre löner på SOS Flygambulans

Efter närmare tio års motstånd har SOS Flygambulans gått med på att teckna ett kollektivavtal med Vårdförbundet.

Gång efter gång har Vårdförbundet försökt få ett kollektivavtal för sjuksköterskorna på sos Flygambulans, men utan resultat. Företagets ledning har sagt nej eftersom den ensidigt velat bestämma över sjuksköterskornas arbetstid och ersättningar. Motståndet höll till i år. Sedan den 1 april har de cirka tio sjuksköterskorna nämligen fått sitt första avtal.

Men även den här gången var det kärvt. Ett avtal var på gång när företagets verkställande direktör plötsligt sa nej till fortsatta förhandlingar.

– Då övervägde vi olika alternativ, bland annat att ta ut medlemmarna i konflikt, säger Vårdförbundets jurist Carl Falck.

Någon konflikt blev det dock inte. Vårdförbundet valde andra påtryckningsvägar och företaget mer eller mindre tvingades från centralt håll att skriva på en överenskommelse.

Den innehåller två delar: en som reglerar sådant som övertid, arbetstid och semesterersättning och en som innebär att alla sjuksköterskor får en enhetslön i stället för en lön kombinerad med olika personliga ersättningar.

Alla får genom överenskommelsen en månadslön på 23500 kronor från och med den 1 april i år. Det innebär en lönehöjning för alla på 2000–5000 kronor. Från och med 2001 blir det löneförhandlingar på vanligt sätt.

sos Flygambulans ägs av sos Alarmering, som i sin tur ägs av landstingen och Kommunförbundet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida