Kom och byt: enkätsvar mot lunch!

Med ett nytt grepp lockade Vårdförbundet mer än 200 studenter att komma och svara på en enkät om sin syn på utbildningen och inflytandet över den.

10 januari 2000

Papptallrikarna med slottsstek och potatisgratäng trängdes med de utlagda enkätformulären på borden i kaféet på bottenvåningen av gamla laborantskolan invid S:t Görans sjukhus på Kungsholmen i Stockholm. Åtskilliga av studenterna på Karolinska institutets utbildningar till biomedicinsk analytiker och sjuksköterska valde gärna att betala priset för att få byta bort dagens korv stroganoff: en ifylld enkät. Dessutom slapp de ge sig ut i snöyran. En och annan fyllde faktiskt i enkäten också utan att äta bjudlunchen.

Enkäten ingår i Vårdförbundets högskoleprojekt. Den här delen handlar om studenternas möjlighet att påverka utbildningen, deras studiesociala situation med mera. Enkätresultatet redovisas först senare under året. Men den minienkät Vårdfacket gjorde på plats visar att de blivande biomedicinska analytikerna är rätt nöjda med sin utbildning, medan sjuksköterskestudenterna är mer kritiska.

För mycket omvårdnadsteori
Bland annat frågar man i högskoleprojektets enkät om studenternas inflytande över sin utbildning. Det är rätt bra, fast kommer lite för sent, kan man sammanfatta de blivande biomedicinska analytikernas svar i Vårdfackets minienkät:

– Våra synpunkter påverkar hur utbildningen fungerar nästa gång, sa Marie Sandström. Men vi har också hört hur tidigare studenters synpunkter gjort att utbildningen förändrats för oss.
Åsikterna är mer blandade bland de sjuksköterskestudenter som just ska avsluta sin fjärde termin. Medan Charlotte Olsson tycker att den är hyfsat bra, skakar flera av de andra på huvudet.

– Det är mycket omvårdnadsteori som man har svårt att anknyta till när man möter patienterna, tycker Gertrude Näsholm. Det praktiska lär man sig på praktikplaceringarna – och då gäller det att hamna på rätt praktikplats och få rätt handledare.

Vid lunchen lämnades 204 enkäter in. Kristina Malm Janson, som är ansvarig för högskoleprojektet, berättar att man planerar liknande enkätundersökningar i andra delar av landet. Målet är att få in 500 enkätsvar. Resultaten från Stockholmsundersökningen ska givetvis ingå i det slutliga materialet, men ska också redovisas separat.

Under lunchen skrev man också in ett trettiotal nya studerandemedlemmar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida