Kommunal äldreomsorg ska bli jämförbar

4 februari 2002

I framtiden ska vård och omsorg om äldre kunna jämföras. Socialstyrelsen har startat ett nytt projekt, Samspråk, som ska ta fram en allsidig och enhetlig verksamhetsuppföljning för hela landet. Projektet drogs i gång då man i en enkätundersökning fann att kommunerna runt om i landet har väldigt olika uppföljning och redovisning av den vård som bedrivs.

Visionen är att via en databas ge en överblick över landets vård och omsorg. De som är i behov av vård ska på ett lätt sätt kunna ta reda på vilken vård som finns, vilken kvalitet den har och vad den kostar. Här ska även personal finna information om hur man lyckas i sitt arbete och vilka arbetssätt som fungerar bra.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida