Konferens om ambulanssjukvården

10 januari 2000

KALMAR. En konferens om den framtida ambulanssjukvården ska hållas i Kalmar, på Vårdförbundets lokala avdelnings initiativ. Inbjudna är länets 14 ambulanssjuksköterskor och Roland Johansson, verksamhetschef inom ambulanssjukvården. För
närvarande sköter kommunerna en hel del av ambulansverksamheten, men lands-tinget vill ta över det mesta, bland annat eftersom man bedömer att det då blir lättare att rekrytera nya ambulanssjuksköterskor. Enligt de beräkningar som gjorts behövs ytterligare 26 sjuksköterskor om man ska följa de nya regler som utfärdats av Socialstyrelsen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida