Konferens om handledning

10 januari 2000

VÄSTERNORRLAND. Bristen på handledning är stor i hela landet. För att diskutera de problem som finns och försöka finna bra lösningar träffades för en tid sedan representanter för förvaltningarna i Västernorrland och Jämtland och företrädare för Mitthögskolan (Sundsvall-Härnösand-Östersund). Konferensen arrangerades av Vårdförbundets avdelningar i de två länen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida