Konflikt i Jönköping

Vårdförbundet och landstinget i Jönköping är oeniga om lön och ersättning för chefer med tidsbegränsade befattningar och som lämnar sin tjänst.

I det förslag som landstinget lämnat finns två delar, chefslön och uppdragstillägg. Chefslönen försvinner helt när man lämnar chefstjänsten medan uppdragstillägget trappas ner beroende på antalet chefsår. Allt försvinner om man slutar innan fyra år gått och allt är kvar efter nio år.

Vårdförbundet har avvisat förslaget eftersom förbundet anser att förslaget missgynnar dess medlemmar och inte är könsneutralt.

– En sjuksköterska riskerar att förlora upp till 35 procent av sin lön medan förlusten för en läkare blir maximalt 15 procent. Eftersom de flesta av Vårdförbundets medlemmar som är verksamhetschef eller biträdande verksamhetschef är kvinnor medan de flesta läkare med samma chefstjänster är män anser vi inte att förslaget är könsneutralt, säger Sven Lindblom, Vårdförbundets ombudsman i Jönköping.

Landstingets personaldirektör Mats Hoppe tycker tvärtom att Vårdförbundets medlemmar gynnas av förslaget eftersom de får både chefslön och uppdragstillägg om de blir chefer medan läkarna enbart får ett uppdragstillägg.

Sven Lindblom menar dock att förlusten ändå blir större för Vårdförbundets medlemmar.

– Risken finns att de förlorar allt eftersom det är arbetsgivaren som tillsätter och avsätter och kan göra det innan fyra år har gått. En läkare har ju ändå kvar sin höga läkarlön och förlusten av uppdragstillägget blir då marginellt, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida