Kongress med många frågor

Närvården, arbetstiden och mötet med medlemmar bör prioriteras de kommande åren, tycker kongressombud som Vårdfacket har pratat med.

Närvården«.
Ulrika Bengtsson tvekar inte över vilken fråga hon tycker att förbundet ska prioritera under de kommande åren.

– Det är viktigt för Vårdförbundet att vara med och påverka framtidens vård, att komma med konstruktiva idéer. Och samtidigt visa att förbundet inte är ett fackförbund som bara förhandlar om löner och anställningsvillkor.

Ulrika Bengtsson är sjuksköterska på lungmedicin i Halmstad, sitter med i avdelningsstyrelsen i Halland och deltar nu i sin första kongress.

Ännu en fråga vill hon föra fram: hur man på ett bättre sätt än hittills ska kunna nå ut till medlemmarna och få dem att se att Vårdförbundet verkligen är deras förbund.

– I dag finns det många som inte vet eller förstår vad vi gör, säger Ulrica Bengtsson.

Även Sonny Bergmark, sjuksköterska i Skellefteå och ledamot i styrelsen i Västerbotten, deltar för första gången i en kongress. Han vill att Vårdförbundet bland annat ska satsa på lönerna.

– I förhållande till andra är lönenivån fortfarande låg, säger han.

Sonny Bergmark vill också föra fram möjligheterna att göra ett bra jobb.

– Arbetsförhållandena är tuffa. I kommunerna till exempel är sjuksköterskorna så få att de inte hinner utföra ett så professionellt jobb som de skulle vilja, säger han.

Ann-Britt Jonsson är operationssjuksköterska i Torsby och vice ordförande i Vårdförbundet i Värmland. Hon är med på sin andra kongress.

– Absolut viktigast är medlemmarna, vad de vill få ut av förbundet och hur vi ska kunna ge dem det. I alla diskussioner om utveckling och samhällsfrågor är det lätt att vi glömmer den enskilde medlemmens intresse.

Ann-Britt Jonsson poängterar också arbetstidsfrågan.

– Vi hade ett möte nyligen med förtroendevalda i länet och det var tydligt att arbetstiden är en het potatis. Det gäller bland annat behovet av reträttplatser – med kortare arbetstid och heltidslön – för att de äldre ska orka arbeta ända till pensionen, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida