Konkurrensutsatt äldrevård ger inte lägre kostnader

9 augusti 2004

Mycket tyder på att både kostnadsnivån och kvaliteten, i såväl privat som offentligt driven äldreomsorg, blir lika med tiden. Det har Socialstyrelsen kommit fram till efter att ha granskat den konkurrensutsatta äldreomsorgen. Samtidigt konstateras att det är svårt att dra några entydiga slutsatser eftersom det saknas vedertagna system för att mäta kvalitet. De privata alternativen inom äldreomsorgen ökar och skapar valmöjligheter hos brukarna, men deras upplevelser av kvaliteten i den privata äldreomsorgen skiljer sig inte nämnvärt från den som utförs av kommunen. Viktigast för brukarna är kontinuitet, bemötande och möjligheter att påverka vårdens innehåll.

Rapporten finns att läsa på www.sos.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida