Konkursförvaltaren stämmer Sirius på miljonbelopp

Konkursförvaltaren stämmer Sirius på miljonbelopp
På tisdagen lämnade konkursförvaltare Leif Ljungholm in en stämningsansökan på 7,5 miljoner mot Sirius Humanum vid Stockholms tingsrätt.

???Konkursförvaltaren som utreder ambulansföretaget Sirius Humanums konkurs i Skåne har stämt moderbolaget på 7,5 miljoner. Anledningen är de miljontransaktioner som genomfördes mellan företagen endast några veckor innan konkursen i mars.

Mindre än en vecka innan Sirius Humanum ambulans lämnade in sin konkursansökan, hade sammanlagt drygt 7,5 miljoner kronor betalats till moderbolaget. Det strider mot de regler som finns, enligt konkursförvaltaren.

Flyttade pengar mellan bolagen

Efter konkursen den 8 mars i år, då Region Skåne fick lägga över ambulansverksamheten på konkurrenten Falck, har konkursförvaltaren Leif Ljungholm gått igenom företagets redovisning.

I förvaltarberättelsen beskriver han flera transaktioner mellan Sirius Humanum ambulans AB och moderbolaget Sirius Humanum AB i början av 2012, strax före konkursen.

Moderbolaget satte i omgångar in pengar i ambulansföretaget. Dessutom hade ambulansföretaget skulder för bland annat administration till moderbolaget. I slutet av februari var skulderna till moderbolaget strax över 7 miljoner kronor.

När den sista månatliga betalningen på 19,1 miljoner kronor utgick från Region Skåne i februari började Sirius Humanum ambulans att betala tillbaka skulderna till moderbolaget.

Mellan den 22 februari och den 2 mars, mindre än en vecka innan företaget lämnade in sin konkursansökan, betalades sammanlagt drygt 7,5 miljoner kronor till moderbolaget.

Borde ställt in betalningarna

Enligt Leif Ljungholm borde det vid den tidpunkten ha stått klart för Sirius Humanum ambulans att man inte skulle få någon höjd ersättning från Region Skåne, som man begärt. Därför skulle företaget ha ställt in sina betalningar och i stället ha fokuserat på att säkerställa fortsatt drift. Att man inte gjorde det ligger till grund för Leif Ljungholms beslut att stämma moderbolaget Sirius Humanum på de 7,5 miljonerna.

– Jag tillämpar de regler som gäller. Har en väsentlig betalning gjorts som infaller inom tre månader före konkursen så ska den återgå. Samtidigt bestod Sirius Humanum och dotterbolaget Sirius Humanum ambulans av samma styrelse.  Vetskapen om den dåliga ekonomin har alltså varit identisk i båda styrelser, säger Leif Ljungholm.

Vad säger Sirius Humanum själva?

– Deras inställning är att de inte hade någon kännedom om att bolaget skulle gå i konkurs förrän omedelbart innan. Jag hävdar bestämt att man visste det, säger Leif Ljungholm.

Stäms även av regionen

Sedan tidigare har Region Skåne stämt Sirius Humanum på 14 miljoner för uteblivna ambulanstransporter i samband med konkursen. Vårdförbundet har också gått ut och krävt att Region Skåne ska betala 5,2 miljoner som de anställda vid Sirius Humanum ambulans gick miste om i form av innerstående semester och komp.

Vårdfokus har utan framgång försökt nå koncernchefen Nina Anderson och Karl Dingertz, verksamhetschef för ambulansverksamheten i Sirius Humanum.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida