Könsskillnad som förbryllar

9 augusti 2004

Förbryllande, tyckte forskarna på Arbetslivsinstitutet, när de såg att män oftare än kvinnor får värk i rörelseorganen godkänt som arbetsskada. Trots att anmälningarna om arbetsskada på grund av sådan värk är betydligt fler från kvinnor. Samma sak gäller psykiska besvär. Fler kvinnor anmäler det som arbetsskada, men en större andel män får anmälan godkänd.

– Jag förstår inte varför det skulle vara svårare att bedöma om en kvinnas psykiska besvär har samband med arbetet än en mans, säger professor Staffan Marklund, en av forskarna bakom rapporten om arbetsskador.

Två tredjedelar av alla kvinnor som under 2001 ansökte om kompensation för yrkesskada blev nekade ersättning. Bland männen nekades endast hälften.

Möjligen, spekulerar Staffan Marklund, kan de stora könsskillnaderna bero på att det i manliga yrken finns en tradition av arbetsskadetänkande. Å andra sidan pekar de stora regionala skillnaderna i vad som godkänns som arbetsskada mot att det också hänger på vem som hanterar ärendena.

– Det här är något som fackförbund eller myndigheter borde ha satt under lupp, säger han.

Det kommer nu han och forskarkollegan på Arbetslivsinstitutet att göra.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida